< Previous article
Songbook: Esperanto

Brilu, brilu eta stel'

translated by Louise Briggs


Brilu, brilu, eta stel',
Diamanto sur ?iel'!
Diru, kio estas vi,
Tiel alta super ni?
Brilu, brilu, eta stel',
Diamanto sur ?iel'!

Kiam suno estas for,
Anta? brilo de A?ror',
Venas via lumigil',
Kara eta nokta bril'.
Brilu, brilu, eta stel',
Diamanto sur ?iel'.

Voja?anto dankas vin,
?ar vi nokte gvidas lin.
?u la vojon vidus li,
Se ne brilus tiel vi?
Brilu, brilu, eta stel',
Diamanto sur ?iel'.