Med en enkel tulipan

Med en enkel tulipan,
uppå bemörkelseda'n
vi har den ääran,
vi har den äran att gratulera!