To drosler sad på bøgekvist

Text by Chr. Winther

To drosler sad på bøgekvist,
så gode venner var de vist,
med sorg i sind så tyst de sad,
thi ak! de skulle skilles ad.
Så sang de begge to en sang,
den sørgeligt i skoven klang.'

Den første sang: "Min hjertenskær!
Farvel! Så ses vi aldrig mer!"
Den anden sang: "Min hjertensven!
Farvel! Vi ses ej mer igen!"
Den første sang: "På fjerne vej
min hjertenskær jeg glemmer ej!"

Den anden sang: "I fjerne bo
mit hjerte aldrig fanger ro!"
Én fløj til øst, og én til vest:
"Nu har til brud jeg sorgen fæst!"
Én fløj til vest, og én til øst:
"Farvel, farvel! - Foruden trøst!"