Skip to content

Brilu, brilu eta stel'

translated by Louise Briggs

Brilu, brilu, eta stel',
Diamanto sur ?iel'!
Diru, kio estas vi,
Tiel alta super ni?
Brilu, brilu, eta stel',
Diamanto sur ?iel'!

Kiam suno estas for,
Anta? brilo de A?ror',
Venas via lumigil',
Kara eta nokta bril'.
Brilu, brilu, eta stel',
Diamanto sur ?iel'.

Voja?anto dankas vin,
?ar vi nokte gvidas lin.
?u la vojon vidus li,
Se ne brilus tiel vi?
Brilu, brilu, eta stel',
Diamanto sur ?iel'.