Skip to content

Hitori no zousan kumonosu ni

Hitori no zousan kumonosu ni,
kakatte asonde orimashita,
amari yukai ni nattanode,
mou hitori oide to yobimashita.

Futari no zousan.........