Skip to content

Liang-Zhr Lao-Hu, Liang-Zhr Lao-Hu
Poa De Quai, Poa De Quai
EE-Zhr Mai-yo Ar Dwo, EE-Zhr Mai-yo EE-Bah
Zhen Chee Gwai

Info:
This song is about two tigers but with the same melodie as Brother John

Read more

Yi er san si wu,
shang shan da lao hu
lao hu bu zai jia
kan dao yi zhi xiao song shu
rang wo shu yi shu
yi er san si wu

Read more

Zhu Ni Shen Zhr Quai Le
Zhu Ni Shen Zhr Quai Le
Zhu Ni Shen Zhr Quai Le
Zhu Ni Shen Zhr Quai Le

Read more