Skip to content

Hurra for deg some fyller ditt år

Hurra for deg som fyller ditt år
Ja, deg vil vi gratulere
Alle i ring omkring deg vi står
og se, nå vil vi marsjere
Bukke, nikke neie, snu oss omkring
Danse for deg med hopp og sprett og spring
Ønske deg av hjertet alle gode ting
Og si meg så hva vil du mere - Gratulere!

Høyt våre flagg vi svinger, Hurra!
Ja nå vil vi riktig feste
Dagen er din, og dagen er bra
Men du er den aller beste
Se deg om i ringen hvem du vil ta
Dans en liten dans med den du helst vil ha
Vi vil alle sammen svinge oss så glad
Og en av oss skal bli den neste - til å feste...