Skip to content

Antoshka, Antoshka

- Antoshka, Antoshka,
pojdem kopat' kartoshku!
- Antoshka, Antoshka,
pojdem kopat' kartoshku! 

Tili-tili, trali-wali,
eto my ne prochodili, eto nam ne zadawali,
param-pam-pam,
param-pam-pam 

- Antoshka, Antoshka,
sygraj nam na garmoshke!
- Antoshka, Antoshka,
sygraj nam na garmoshke!

Tili-tili, trali-wali,
eto my ne prochodili, eto nam ne zadawali,
param-pam-pam,
param-pam-pam 

- Antoshka, Antoshka,
gotow' k obedu loshku!
- Antoshka, Antoshka,
gotow' k obedu loshku! 

Tili-tili, trali-wali,
eto bratzy mne po sile, otkashus' teper' edwa li
param-pam-pam,
param-pam-pam