Skip to content

Ogurechik, Ogurechik

Ogurechik, ogurechik,
ne chodi na tot konechik,
tam myshka shiwet,
tebe chwostik otgryzet