Ack Varmland, du skona

Ack Varmland, du skona,du harliga land!
Du krona blend svearikes lander!
ja, om jag komme mitt i det for lovade land, till Varmland jag anda ater vander. 

Ja, dar vill jag leve, jag, dar vill jag do.
Om en gang if ran Varmland jag tager migen mo sa vet jag att aldrig jag migangrar