Blåsippan

Music: Alice Tegnér, Lyrics: Anna Maria Roos

Blåsippan ute i backarna står
niger och säger att nu är det vår
Barnen de plocka små sipporna glatt
rusa sen hem under rop och skratt

Mor nu är våren kommen, mor
Nu får vi gå utan strumpor och skor,
Blåsippor ute i backarna stå,
har varken skor eller strumpor på

Mor i stugan hon säger så
Blåsippor aldrig snuva få
Än få ni gå med strumpor och skor
än är det vinter kvar, säger mor