Min hatt den har tre kanter

Min hatt den har tre kanter.
Tre kanter har min hatt.
Och har den ej tre kanter,
sa är det ej min hatt.

Motion:
Sjung sangen flera ganger och byt för varje vers ut est ard mot en röretse.

Text:
Min peka pa dig själv
hatt ta pa huvudet
tre hätt upp tre fingrar
kanter gör en irekant med armarna
Leken blir svärare am ni blatar pd rörelser till all ord!